Daling CO2-Uitstoot in Duitsland naar Laagste Niveau Sinds Jaren Vijftig

Leestijd: 1 minuut

De CO2-uitstoot in Duitsland is gedaald tot het laagste niveau sinds de jaren vijftig als gevolg van minder kolencentrales en een verminderde productie door energie-intensieve industrieën. Toch is die daling zonder veranderingen in het klimaatbeleid onhoudbaar, volgens een nieuwe studie van de Duitse denktank Agora Energiewende.

In de grootste economie van Europa werd afgelopen jaar 673 miljoen ton CO2 uitgestoten. Dat is 46 procent minder dan in 1990 en beter dan het klimaatdoel dat de regering voor 2023 had gesteld van 722 miljoen ton. Ons buurland streeft ernaar de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 65 procent te verminderen ten opzichte van 1990 en wil in 2045 helemaal klimaatneutraal zijn.

Doordat er meer hernieuwbare energie in Duitsland geproduceerd werd en er ook meer elektriciteit geïmporteerd werd, daalde de productie van elektriciteit uit steenkool naar het laagste niveau sinds de jaren zestig. Dat droeg bij aan een CO2-besparing van…

Lees verder bij hoebeginik.nl