Commentaar | AEX op weg naar nieuwe recordstand

Ondanks de valse start de eerste dagen is er alle reden om optimistisch te blijven over de hoofdgraadmeter in Amsterdam.

‘AEX over een jaar op 800 punten’, was de kop boven mijn commentaar medio juli 2021, toen de index rond 74o punten schommelde. Dat leek een boude stelling, maar zoals zo vaak bleek de beurs vol verrassingen te zitten. De Amsterdamse hoofdgraadmeter vestigde zelfs al op 17 november van dat jaar een nieuwe recordstand van 827 punten.

AEX haalt ook in 2024 record na record

Eind vorig jaar – na bijna tweeënhalf jaar zijwaarts bewegen  – gonsde het onder een deel van de beleggers opnieuw. ‘AEX is in sneltreinvaart op weg naar de 800 punten’, kopte Het Financieele Dagblad medio december. Zover kwam het niet, maar duidelijk was dat beleggers optimistisch aan 2024 begonnen. En ondanks de valse start de eerste dagen, bespeur ik dat…

Lees verder bij www.beleggersbelangen.nl