BlackRock is bullish op kortlopende Treasuries

Volgens het BlackRock Investment Institute (BII) wordt het genereren van inkomen uit beleggingen steeds belangrijker. Beleggers eisen meer compensatie voor het renterisico van het aanhouden van langlopende obligaties, waardoor de yield verder zal stijgen.

BlackRock is bullish op kortlopende TreasuriesNu de markten de verwachtingen van de centrale banken opnieuw onder de loep nemen gaan beleggers zich meer richten op het duration-risico dat het huidige klimaat met zich meebrengt, stellen de strategen van BlackRock in hun wekelijkse marktcommentaar. Zij zijn daarom bullish op kortlopende Treasuries omdat deze vergelijkbare inkomsten genereren als bedrijfsobligaties van hoge kwaliteit, maar dan zonder de krediet- en renterisico’s.

Beleggers zullen nieuwe verbanden moeten leren leggen, stelt BlackRock. Een lage werkloosheid in de VS betekent niet meer automatisch dat de economie floreert. Een recessie bij volledig werkloosheid is heel goed mogelijk. De marges van bedrijven staan onder druk omdat ze als gevolg van de krapte op de…

Lees verder bij www.cashcow.nl