Bitcoin zal niet dalen, maar stijgen tijdens een recessie: Expert legt uit waarom

In een uitgebreide analyse heeft Will Clemente, on-chain analist en medeoprichter van Reflexivity Research, een vernieuwende kijk gegeven op hoe de Bitcoin-prijs zich zou kunnen gedragen in een recessie.

Zijn inzichten dagen de gangbare opvatting uit dat Bitcoin, als een ‘risico-gevoelig’ activum, nadelig beïnvloed zou worden door economische neergangen. In plaats daarvan biedt hij een meer genuanceerd begrip van hoe Bitcoin samenhangt met marktliquiditeit en economische cycli.

Waarom Bitcoin kan stijgen in een langdurige recessie

Clemente’s redenering is gebaseerd op het idee dat Bitcoin dient als een bescherming tegen monetaire devaluatie, in tegenstelling tot traditionele activa die direct gekoppeld zijn aan economische prestaties. Hij verduidelijkt dit door het volgende te zegegn:

“Bitcoin is een bescherming tegen monetaire devaluatie. De waarde daalt bij afnemende liquiditeit en stijgt bij toenemende liquiditeit.”

Dit inzicht is van groot belang om…

Lees verder bij newsbit.nl