Bitcoin koelt af, maar is nog lang niet klaar! $48.195 lonkt!