Bijna helft elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen

Leestijd: < 1 minuten

De elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen is in de eerste helft van 2023 gestegen naar 27,6 miljard kilowattuur. Dat is 14 procent meer dan een jaar eerder. Hiermee kwam het aandeel hernieuwbare elektriciteit uit op 46 procent van de totale elektriciteitsproductie, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De productie uit zon en wind namen in de eerste jaarhelft toe en die uit fossiele bronnen daalde juist.

De elektriciteitsproductie uit zonne-energie steeg met 25 procent naar 11 miljard kilowattuur door het gebruik van meer zonnepanelen. Tegelijkertijd nam de productie uit wind met 16 procent toe tot 13 miljard kilowattuur. Dat kwam door meer capaciteit op zee en door meer gunstige wind op land. Uit biomassa kwam er minder elektriciteit, vooral als gevolg van de lagere bijstook door kolencentrales.

De elektriciteitsproductie uit fossiele bronnen daalde met 8 procent naar 30 miljard kilowattuur. Kolencentrales produceerden 16…

Lees verder bij hoebeginik.nl