Beurs & Economie | De trans-Atlantische spread

De Amerikaanse kapitaalmarktrente staat op het hoogste niveau in zestien jaar, maar van paniek is geen sprake. Sterker nog, de risicopremie van Amerikaanse aandelen is net zo laag als zestien jaar geleden.

De sterke stijging van de trans-Atlantische spread is het gespreksonderwerp van obligatiespecialisten. Het renteverschil tussen Amerikaanse Treasuries en Duitse Bunds, in de eurozone de graadmeter voor langlopende staatsobligaties, liep in korte tijd op van nog geen 1 naar 1,6%-punt.

Het huidige renteverschil is opvallend, al is de trans-Atlantische spread geen risicopremie in de traditionele zin van het woord. Over het grote belang van de risicopremie wordt gediscussieerd noch getwijfeld. Tegelijkertijd is de term een weinig tastbare factor die noodzakelijk is om te meten of activa duur, goedkoop dan wel correct geprijsd zijn.

Risicopremie

Een hoge risicopremie geeft aan dat het extra risico van…

Lees verder bij www.beleggersbelangen.nl