Bèta als toekomstwijzer – BeleggersBelangen.nl

In de regel wordt bèta gebruikt bij de beoordeling van beleggingsportefeuilles. In dit artikel gaat het om het praktisch nut ervan bij de selectie van individuele aandelen, aan hand van de Nederlandse voorbeelden.

Op het eerste gezicht is bèta een simpel getal. Het meet hoe gevoelig een financieel product is voor de bewegingen van de markt, in Nederland gewoonlijk gesymboliseerd door de AEX. De index heeft als referentiegraadmeter een bèta van 1.

Verwachten we een opgaande beurs, dan kopen we aandelen met een bèta hoger dan 1, want die stijgen meer dan de index. Voorzien we onrust en koersdalingen, dan beleggen we in defensieve aandelen met een bèta kleiner dan 1.

Een bèta kleiner dan 1 wil zeggen dat de belegging minder volatiel of risicovol is, maar houdt ook in dat het een lager rendement laat zien dan de markt en dat eventuele beleggingsverliezen minder uitgesproken zijn. Vice versa…

Lees verder bij www.beleggersbelangen.nl