Alliteratie: Leentje leerde Lotje lopen…

Donald Duck alliteratie

Waarschijnlijk vind je taal heel belangrijk. Taal is natuurlijk een serieuze zaak, maar er zitten ook leukere kanten aan. Peter van der Horst heeft daar een boek over geschreven: Taaleigenaardigheden. Onze taal – leuk en leerzaam. Het gaat niet om flauwe, dubbelzinnige woordgrapjes, maar om allerlei wat luchtiger onderwerpen. In deze reeks artikelen wil hij daar graag iets over kwijt. Deze keer over alliteratie.

In het bekende kinderversje Leentje leerde Lotje lopen  langs de Lange Lindelaan valt het direct op dat elk woord (behalve het lidwoord ‘de’) met dezelfde letter begint, namelijk met de l. Leentje leerde Lotje lopen is een mooi voorbeeld van de stijlfiguur alliteratie. Er is sprake van alliteratie als de eerste medeklinkers van twee of meer woorden gelijk zijn.

Een paar andere voorbeelden van alliteratie zijn De dunne dokter duwde de dikke dame door de draaiende draaideur en Wie weet waar Willem Wever woont.

Bekende voorbeelden

Aan Leentje/Liesje, de dunne dokter en…

Lees verder bij www.secretaressenet.nl