AI | Wat is de impact op de economie?

Kan kunstmatige intelligentie een recessie uitstellen?

De voordelen die Artificial Intelligence (AI) biedt, gaan volgens LGIM eerst in de bedrijfswinsten naar voren komen, voordat deze duidelijk worden in het bbp. Bedrijven die terughoudend zijn in het omarmen van nieuwe technologieën zullen pas overstappen als zij daartoe gedwongen worden wanneer leveranciers failliet gaan. Daardoor verplaatst de markt zich naar het steile deel van de S-curve van innovatie, aldus LGIM. De groei kan gestimuleerd worden doordat kenniswerkers zich verplaatsen naar andere industrieën, net zoals de tractor eraan bijdroeg dat arbeiders van de velden naar de fabrieken gingen. Belangrijk gaat zijn in hoeverre er goede praktijkvoorbeelden ontstaan die de voordelen van AI voor een bepaalde sector laten zien.

Verliezers

LGIM verwacht dat de impact van AI zeer asymmetrisch zal zijn…

Lees verder bij www.beleggersbelangen.nl