AI Raakt 40% van Wereldwijde Banen

Leestijd: 2 minuten

De opkomst van kunstmatige intelligentie (AI) raakt bijna vier op de tien banen ter wereld, zegt de topvrouw van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), Kristalina Georgieva. Vooral rijkere landen kunnen volgens haar profiteren van de voordelen van nieuwe technische mogelijkheden, maar krijgen ook meer te maken met de nadelen zoals een dreigende terugloop van de werkgelegenheid omdat AI werk van mensen overneemt. Ook de lonen zouden hierdoor onder druk kunnen komen te staan.

De kans is groot dat AI zorgt voor meer ongelijkheid op de wereld, waarschuwt de topvrouw van de VN-organisatie. Werknemers die bijvoorbeeld minder kunnen werken door AI en daardoor een lager inkomen hebben, raken achter op de mensen die door de technologie productiever kunnen werken en meer kunnen verdienen.

Armere landen hebben volgens de IMF-topvrouw waarschijnlijk minder voordeel van AI. Veel van deze landen hebben daar namelijk niet de mensen met de juiste vaardigheden voor…

Lees verder bij hoebeginik.nl