AI | Goed en slecht nieuws over de hype

AI verandert niet alleen de beleggingswereld, maar ook ons werk. Maar ChatGTP zal u op korte termijn geen beleggingsadvies kunnen geven.

De term kunstmatige intelligentie wordt al bijna tien jaar regelmatig gebezigd door onze specialisten, aanvankelijk nog als schijnbare sciencefiction, sinds bijna een jaar als een technologie waardoor de wereld waar we bij staan ingrijpend verandert. Ik meld u niets nieuws als ik schrijf dat de introductie van ChatGPT eind 2022 ook het beginpunt was van een AI-hype op de beurzen.

Bekijk ook het dossier Kunstmatige Intelligentie

Ondertussen gaat er geen week voorbij waarop wij u niet wijzen op de kansen en de bedreigingen die de opkomst van kunstmatige intelligentie beleggers biedt. Dat zal de komende jaren niet veranderen, maar daarover wil ik het nu en hier niet met u hebben. Wel wil ik u enig inzicht bieden in de impact…

Lees verder bij www.beleggersbelangen.nl