Afnemerskrediet en leverancierskrediet – Info over bedrijfseconomie

Leestijd: 3 minuten

Het concept van afnemerskrediet speelt een cruciale rol in de wereld van bedrijfseconomie, vooral voor ondernemingen die zich bezighouden met de verkoop van producten of diensten. Dit type krediet ontstaat wanneer een klant vooraf betaalt voor producten of diensten die nog geleverd moeten worden.

Hierdoor verleent de klant in feite een kortlopende lening aan de onderneming. Deze vorm van financiering wordt beschouwd als een vorm van kortlopend vreemd vermogen op de balans van een onderneming.

Wat betekent afnemerskrediet voor je onderneming?

Wanneer een onderneming afnemerskrediet verstrekt, betekent dit dat zij betalingen ontvangt voordat de goederen of diensten geleverd zijn. Dit kan voordelig zijn voor de cashflow van de onderneming, aangezien het vooraf ontvangen bedragen betreft. Deze vooruitontvangen bedragen worden als een passiefpost op de balans vermeld.

Aan de andere kant, als een onderneming afnemerskrediet ontvangt, heeft zij vooraf…

Lees verder bij hoebeginik.nl