‘Afname biodiversiteit groot risico’ – CashCow.nl

De achteruitgang van biodiversiteit verloopt sneller dan ooit en bedreigt niet alleen planten- en diersoorten maar onder andere ook voedselproductie, watervoorraden, luchtkwaliteit en het klimaat.

'Afname biodiversiteit groot risico'
Dennis van der Putten

De afname van biodiversiteit veroorzaakt grote risico’s voor bedrijven, zoals lagere productie, hogere kosten en verstoringen in de toeleveringsketen. Financiële instellingen lopen dan ook steeds meer risico’s, tenzij de bedrijven waarin zij beleggen hun aan biodiversiteit gerelateerde risico’s beter weten te beperken.

Vanwege het gebrek aan data over de teruggang van biodiversiteit was dit onderwerp lange tijd een blinde vlek en dus een minder nadrukkelijk en concreet risico in de beleggingsportefeuille. Daar komt nu verandering in met de biodiversiteitsdata die Cardano en het Impact Institute in gezamenlijkheid hebben ontwikkeld. Voor deze data is een unieke methodiek ontwikkeld die het mogelijk maakt om de impact van individuele ondernemingen op…

Lees verder bij www.cashcow.nl