Aecom | Voormalige tip lost dividend- en groeibelofte in

Ondanks een kleine dollartegenwind leverde het vorig jaar getipte Aecom dankzij een kleine koersstijging en een groeiend dividend bijna 7% rendement op.

De voorspelbare resultaatontwikkeling en de duurzame focus waren twaalf maanden geleden aanleiding voor een koopadvies voor Aecom. Het Amerikaanse ingenieursbureau voert overal ter wereld grote infrastructuurprojecten uit, variërend van de aanleg van grote bruggen en windmolenparken tot waterstofopslag. De koersstijging van zo’n 7% weerspiegelt grofweg de resultaatverbetering in 2023. In de eerste negen maanden van vorig jaar groeide de omzet met 8% naar $10,5 mrd. De ebitda groeide in hetzelfde tempo naar $712 mln.

Inkoop eigen aandelen

Op de lange termijn wordt het verschil vooral gemaakt door de wijze waarop aandeelhouders delen in de toenemende inkomsten. Half november maakte Aecom bekend dat het…

Lees verder bij www.beleggersbelangen.nl