Advieswijziging WDP | Groeiperspectief nog niet uit zicht

Operationeel blijft logistiek vastgoedfonds WDP op koers, maar het ongewijzigd blijven van de intrinsieke waarde per aandeel dempt de euforie.

De hoge bezettingsgraad (98,8% op 30/9) in combinatie met de indexatie van de huurprijzen door de inflatie doet de huurinkomsten bij WDP na negen maanden met 12,4% oplopen tot €265,6 mln. Maar de vertaling naar het resultaat is heel gemengd. Aan de ene kant stijgt het ‘courante’ nettoresultaat met 23,8% tot €217,7 mln. Door de emissie van €300 mln in oktober vorig jaar stijgt de courante winst per aandeel ‘slechts’ met 11,6% (van €0,95 tot €1,06 per aandeel). Dit courante resultaat laat echter boekhoudkundige meer- en minderwaarden op de vastgoedportefeuille en rente-indekking buiten beschouwing. Houden we daar wel rekening mee, dan zien we na negen maanden ‘slechts’ €48,7 mln nettowinst of…

Lees verder bij www.beleggersbelangen.nl