Advieswijziging | Orderinstroom bij ASMI boven de verwachtingen

ASMI publiceerde een opbeurend kwartaalrapport dat aangeeft dat niet alles kommer en kwel is in de halfgeleidersector. De prognoses werden verhoogd.

ASMI presteerde in het derde kwartaal beter dan verwacht en dat had met name te maken met een gunstige productmix, lagere kosten en een hogere bijdrage van China. Daardoor kwam zowel de omzet als de winstmarge boven de verwachtingen uit. De omzet (€622,3 mln) lag zowel boven de eigen prognoses als boven de analistenconsensus. De bruto winstmarge (48,9%) bleef op kwartaalbasis ongeveer gelijk, terwijl van een daling naar 47,6% werd uitgegaan. Nog belangrijker was dat het aantal nieuwe orders de verwachtingen overtrof. Die lagen met €627,4 mln 16% boven de consensus en ook flink hoger dan in het tweede kwartaal.

ASMI verwacht nu voor de tweede jaarhelft tegenover de eerste een omzetdaling met 10% tegenover…

Lees verder bij www.beleggersbelangen.nl