Adverteren

De Nieuwe Reporter (DNR) is één van Nederlands grootste online magazines dat nog steeds sterk groeiend is in haar online bereik. Een bekend platform met inspiratie voor ambitieuze mannen en vrouwen. Onze gedreven redactie creëert dagelijks actuele en originele content, waardoor het aantal bezoekers met de dag toeneemt.

Op ons platform verschijnen artikelen van hoge kwaliteit over zeer uiteenlopende onderwerpen, verspreidt over verschillende categorieën (Lifestyle, Wonen, Reizen, Tech & Business). DNR heeft dan ook een grote doelgroep. Dit maakt ons platform de perfecte manier om je bedrijf, merk of product in de schijnwerpers te zetten!

Wij passen onze content zoveel mogelijk aan op de wens van de lezer. Heb je vragen of interesse om samen te werken met ons en een campagne op te zetten gericht op de Nederlandse man en vrouw? Je kunt rekenen op een professionele en persoonlijke werkwijze. Neem contact met ons op via [email protected] of via de contact pagina. We streven er naar om onze betaalde content minstens zo interessant te maken voor de bezoeker, als onze redactionele artikelen. Zo halen we het optimale uit de campagnes.