Aalberts | Bemoedigende update van industrial

Aalberts kwam met een persbericht met een geruststellende toon. De groei is de laatste maanden logischerwijs afgenomen, maar niet meer dan verwacht.

Bezien over de eerste tien maanden bedraagt de autonome groei bij industrieel toeleverancier Aalberts 5,0%. Bij de halfjaarcijfers was dat nog 5,6%, maar het cijfer valt nog steeds binnen de doelstelling van 4-6% groei. De terugval was voorzien nu de economie verslechtert. Aalberts beschikt over sterke marktposities en dat uitte zich in naar eigen zeggen goede brutowinstmarges. Dit betreft wel puur de toegevoegde waarde op de inkoopkosten en zegt dus nog niets over de operationele ebita-marge, waar de overige bedrijfskosten als personeelslasten er vanaf zijn. Aalberts streeft tegen eind 2026 naar een ebita-marge van 16-18%. Medio dit jaar was dat 15,4%. Dat wordt dus nog wel een uitdaging.

De tak Building…

Lees verder bij www.beleggersbelangen.nl